ПРО НАС

 Громадська організація «Громадський парламент України» об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом організації.  


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Основною метою ГО «Громадський парламент України» є сприяння формуванню якісно нової генерації політиків та громадських лідерів України у процесі нормотворчої діяльності шляхом імітаційного моделювання парламентських законотворчих процедур із застосуванням передових інформаційних технологій.
На виконання цієї мети члени ГО «Громадський парламент України» ставлять перед собою виконання наступних завдань:
–        запровадження міжнародного досвіду щодо формування законотворчої культури в Україні;
–        розробка та вдосконалення проектів перспективних нормативно-правових актів України та їх публічне обговорення у відкритій взаємодії з широкими колами громадськості за допомогою сучасних інформаційних технологій;
–        налагодження конструктивної взаємодії між Верховною Радою України та громадянським суспільством, перш за все ­– органами самоорганізації населення (ОСН). 

 ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Членство в Організації є добровільним. Воно є індивідуальним та може бути колективним.
Індивідуальними членами Організації можуть бути повнолітні громадяни України, які підтримують мету і завдання Організації та визнають її Статут. Кількість індивідуальних членів Організації не обмежено. У діяльності організації можуть брати участь колективні члени. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників. Всі члени Організації займаються забезпеченням та координацією процесу імітаційного моделювання, який безпосередньо здійснюють індивідуальні члени Організації з особим статусом.

Індивідуальні члени Організації з особим статусом.
Індивідуальними членами Організації з особим статусом є Депутати Громадського парламенту України. Крім Статуту Організації Депутати Громадського парламенту України у своїй діяльності керуються Положенням про Громадський парламент України та Регламентом Громадського парламенту України, яки затверджуються на загальних зборах Депутатів простою більшістю голосів. Імітаційне моделювання парламентських законотворчих процедур із застосуванням  інформаційних технологій мають право тільки Депутати Громадського парламенту України.організаційна Структура
ГО Громадський парламент України.


1. Служба технічної підтримки Інтернет-порталу.
2. Промоутерский центр один з ключових елементів Громадського парламенту України, що забезпечує:
- популяризацію та просування Інтернет-порталу в українському сегменті мережі Інтернет;
- популяризацію процесу нормотворчої діяльності Депутатів Громадського парламенту України в соціальних мережах;
- популяризацію продуктів нормотворчої діяльності Депутатів Громадського парламенту України;
- просування і популяризацію соціально-орієнтованих бізнес-проектів, що забезпечують позитивний імідж і додатковий дохід індивідуальним членам Громадського парламенту України;
- пошук та залучення прихильників-активістів, а також бізнес-партнерів, що забезпечують реалізацію соціально-орієнтованих бізнес-проектів, ініційованих Депутатами Громадського парламенту України;
- PR та просування на міжнародному рівні.
3. Нормотворчий центр. Забезпечує координацію процесу генерації та експертної оцінки економічних, соціальних та правових наслідків прийнятих правових актів.
4. Школа парламентарія. Здійснює навчання навичкам і технологічним особливостям роботи у Верховній раді України і місцевих радах.
5. Коучінг-центр. Здійснює коучінг проектів, стратегічний коучінг.
6. Метод-центр соціальної бізнес-мережі. Здійснює навчально-методичне та організаційне забезпечення процесу організації ОСН (органів самоорганізації населення).
7. Метод-центр бізнес-проектів. Здійснює координацію діяльності по розробці типових соціально-орієнтованих бізнес-проектів та їх адаптацію до технічних умов конкретного ОСН.
8. Соціологічна служба.
9. Інформаційне агентство.

ІІІ. Координаційна рада
Здійснює взаємодію між усіма структурними елементами ГО Громадський парламент України.Немає коментарів:

Дописати коментар