Анотація проекту

«Громадський парламент України»


Контекст і проблема Проекту.

    У статті 5 Конституції України задекларовано: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування». Однак, можна впевнено констатувати, що домінуюча зараз в Україні модель здійснення влади через представницькі органи зарекомендувала себе за роки незалежності, як клієнтєлістська та вкрай корумпована. В системі управління розподілом суспільних благ фактично відсутня ланка незалежного контролю.
    Новітня історія України наочно показала, що існуюча модель породжує тотальну недовіру виборців, ескалацію їх невдоволення, провокує масові акції громадянського протесту з непередбачуваними наслідками. Вкрай низький рівень довіри населення України до представницьких та виконавчих органів влади – дуже складна й багатоаспектна проблема, вирішення якої неможливо без формування інклюзивних іститутів, спрямованих на включення максимально широких верств суспільства в систему контролю за розподілом суспільних благ та у процеси прийняття політичних рішень.
    У той же час, чинним законодавством України передбачено цілу низку інструментів прямої демократії (загальні збори громадян, громадська ініціатива, громадські слухання, опитування громадської думки), які практично не задіяні в системі державного управління та місцевого самоврядування внаслідок відсутності дієвих механізмів, культури і навичок їх застосування.  

Головна мета проекту:

створеняя умов для практичного використання інструментів прямої демократії у державному управлінні та місцевому самоврядуванні шляхом утворення паралельної загальнонаціональної мережі представницькіх органів на базі органів самоорганізації населення (ОСН), що передбачені Законом України "Про Органи самоорганізації населення".
Проект спрямовано на створення умов для відпрацювання:
- моделей та механізмів незалежного громадского контролю в системі державного управління та місцевого самоврядування із застосуванням інструментів прямої демократії;
- технологій законодавчої ініціативи із застосуванням інструментів прямої демократії.

Цільова аудиторія Проекту:

- громадяни України, що мають право голосу відповідно до діючого законодавства.

Основні завдання Проекту.

1. У відповідності до Закону України "Про Органи самоорганізації населення" створити загальнонаціональну мережу органів самоорганізації населення (ОСН) первинної ланки: будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні комітети.
2. Створити у містах ланку ОСН другого рівня: комітети мікрорайонів, комітети районів у містах.
3. На основі ланок ОСН першого й другого рівнів створити мережеві структури прямої демократії третього рівня: міська конференція, обласна конференція, конференція АР Крим.
4. Створити Інтернет-портал «Громадський парламент України», призначений для:
- координації процесу створення ланок ОСН другого та третього рівнів; 
- координації та висвітлення процесів застосування інструментів прямої демократії; 
5. Створити ресурсний центр, призначений для забезпечення організаційної та методичної підтримки процесів застосування інструментів прямої демократії.

Попередні заходи на яких базується Проект:

1. Створено громадську організацію «Громадський парламент України».
2. Створено сайт-візитку ГО «Громадський парламент України».
3. Для відпрацювання технологій застосування інструментів безпосередньої демократії та стимулювання громадянської активності, у м. Харків реалізовано пілотний проект по створенню органу самоорганізації населення (ОСН) у багатоповерховому будинку («Домовий комітет по вул. Рибалка 47Б»).

Очікувані результати Проекту:

1. Створено трирівневу загальнонаціональну мережу органів самоорганізації населення.
2. Створено інформаційно-комунікаційний Інтернет-портал «Громадський парламент України».
3. Створено ресурсний центр, основними напрямами діяльності якого є:
- навчально-методична, інформаційна й організаційна підтримка процесів безпосереднього здійснення влади;
- розробка і удосконалення методик застосування інструментів прямої демократії для незалежного громадского контролю й аудиту в системі державного управління та місцевого самоврядування;
- розробка й удосконалення механізмів використання інструментів безпосередньої демократії в державному управлінні та місцевому самоврядуванні;
- аналіз і узагальнення досвіду застосування інструментів безпосередньої демократії;;
- інженерно-технічна та інформаційна підтримка Інтернет-порталу.