Анотація проекту
«Громадський парламент України»

.
.
Контекст і проблема Проекту.
У статті 5 Конституції України задекларовано: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування».
Можна впевнено констатувати, що вітчизняна модель здійснення влади через представницькі органи зарекомендувала себе за роки незалежності, як клієнтєлістська та корумпована. Новітня історія України наочно показала, що така модель породжує тотальну недовіру виборців та ескалацію їх невдоволення, провокує масові акції громадянського протесту та збройні конфлікти, що представляють реальну загрозу національній безпеці і територіальній цілісності держави.
Вкрай низький рівень довіри населення України до органів влади взагалі і представницьких зокрема – дуже складна й багатоаспектна проблема, вирішення якої неможливо без активної участі громадянського суспільства.
Нажаль слід визнати, що громадянська активність в країні знаходиться на вкрай низькому рівні. В значній мірі це можна пояснити домінуванням патерналістських настроїв серед населення, подолання яких є дуже складним завданням, що потребує пошуку ефективних інструментів мотивації людей до участі у суспільному житті. Однак очевидним є і той факт, що навіть за умови вирішення цього завдання, в Україні фактично не існує реально діючих механізмів, здатних забезпечити дієвий громадський контроль за представницькими органами влади та реальний вплив громадськості на якість їх персонального складу і нормотворчої діяльності. У державному управлінні та місцевому самоврядуванні практично не задіяні такі важливі інструменти безпосередньої демократії, як загальні збори громадян, громадська ініціатива, громадські слухання, опитування громадської думки. Відсутні культура й навички їх застосування.

Головна мета проекту:
створення умов для відпрацювання технологій і ноу-хау організаційної взаємодії представницьких органів влади й громадянського суспільства з використанням інструментів безпосередньої демократії (загальні збори громадян, громадська ініціатива, громадські слухання, опитування громадської думки).
Проект спрямовано на створення умов для відпрацювання:
- моделей формування та механізмів роботи другої палати двопалатного парламенту;
- технологій застосування інструментів безпосередньої демократії у процесах законотворення, а також формування й ротації представницьких органів влади;
- інструментів мотивації громадян та механізмів їх самоорганізації для безпосереднього здійснення влади.
            
Цільова аудиторія Проекту:
- громадяни України, що мають право голосу відповідно до діючого законодавства та є користувачами мережі Інтернет (близько 14 млн. осіб);
- громадяни України, що бажають стати депутатами Верховної Ради України на найближчих виборах.

Основні завдання Проекту.
1. Створити інформаційно-комунікаційний Інтернет-портал «Громадський парламент України», призначений для:
- імітаційного моделювання виборчого й законотворчого процесів з використанням інструментів безпосередньої демократії;
- відпрацювання технологій організаційної взаємодії представницьких органів влади (у т.ч. другої палати парламенту) з громадянськім суспільством.

2. Сформувати перший склад віртуального парламенту;

3. Створити ресурсний центр, здатний забезпечити імітаційне моделювання законотворчого процесу з використанням інструментів безпосередньої демократії, в результаті якого буде сформовано узгоджений з громадськістю пакет проектів законодавчих актів України («Паралельна реальність»), що відповідає очікуванням більшості виборців.

Попередні заходи на яких базується Проект:
1. Створено громадську організацію «Громадський парламент України».
2. Створено сайт-візитку ГО «Громадський парламент України».
3. Для відпрацювання технологій застосування інструментів безпосередньої демократії та стимулювання громадянської активності, у м. Харків реалізовано пілотний проект по створенню органу самоорганізації населення (ОСН) у багатоповерховому будинку («Домовий комітет по вул. Рибалка 47Б»).

Очікувані результати Проекту:
1. Створено інформаційно-комунікаційний Інтернет-портал «Громадський парламент України», до складу якого входить:
а. Віртуальний зал засідань, що дозволяє проводити on-line відеоконференції за одночасною участю 450 осіб та здійснювати імітаційне моделювання всіх нормотворчих процедур парламентського залу засідань;
b. Новинна стрічка, яка висвітлює події, пов'язані з нормотворчою діяльністю що здійснюється шляхом імітаційного моделювання нормотворчих процедур з використанням інструментів безпосередньої демократії;
c. Персональні сторінки (акаунти) Депутатів Громадського парламенту України, на яких відображається їх громадська й законотворча діяльність.
d. База даних, що містить документи, пов’язані з нормотворчою діяльністю Громадського парламенту України;
e. Інтернет-форум для відпрацювання технологій організаційної взаємодії представницьких органів влади й громадянського суспільства у процесі нормотворчої та виборчої діяльності з використанням інструментів безпосередньої демократії.

2. Сформовано персональний склад першого віртуального парламенту у кількості 450 осіб (Депутатів Громадського парламенту України), які у подальшому будуть моделювати законотворчу діяльність Верховної Ради України та верхньої палати двопалатного парламенту;

3. Створено ресурсний центр, основними напрямами діяльності якого є:
- інженерно-технічна та інформаційна підтримка Інтернет-порталу;
- координація промо-кампаній з популяризації діяльності Громадського парламенту України серед користувачів мережі Інтернет;
- розробка й удосконалення механізмів формування та ротації представницьких органів влади із застосуванням інструментів безпосередньої демократії;
- розробка й удосконалення методик застосування інструментів безпосередньої демократії у законотворчому процесі;
- розробка й удосконалення механізмів місцевого самоврядування з використанням інструментів безпосередньої демократії;
- аналіз і узагальнення досвіду застосування інструментів безпосередньої демократії в процесі імітаційного моделювання законотворчих та виборчих процедур;
- розробка рекомендацій по вдосконаленню діючого законодавства України щодо застосування інструментів безпосередньої демократії у виборчому та законотворчому процесах, а також механізмах місцевого самоврядування та громадського контролю;
- розробка й удосконалення інструментів мотивації громадянської активності;
- навчально-методична, інформаційна й організаційна підтримка процесів самоорганізації населення для безпосереднього здійснення влади.


.
.
.
.
.

Немає коментарів:

Дописати коментар